Tekniska säljare med teknisk grundförståelse och social kompetens!ARBETSMODELL / PRISER

Fast pris för helrekrytering, från ax till limpa, inklusive, resor, avrapportering och garanti, modul 1-6. Specialpris just nu 65 000 kr (exkl moms) fördelat enligt följande:

 • 30 000 kr – fast grundkostnad för rekryteringsarbetet
 • 35 000 kr – slutdebitering vid tillsättning av tjänsten

Annonseringskostnad ingår ej. Vi kan tillhandahålla prisvärda annonspaket för detta ändamål som i normalfallet ligger på ca 15 000 kr. 

Priset inkluderar 6 månaders garanti med uppföljning. Om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda med nyanställningen görs rekryteringen om utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering. 

Modulerna kan även beställas separat eller i grupp. Olika kombinationer av moduler eller enskilda moduler såsom nr 7 kan offereras separat med hänsyn till varje enskilt fall. Modul nr 1 kan erbjudas kostnadsfritt.

1) Kundens övergripande behov?:                 

 • Allmänt                                         
 • Specifikt 
 • Tips och råd

2) Skapa profilen:

 • Arbetsuppgifter 
 • Förväntningar 
 • Bakgrund/Erfarenheter 
 • Beskrivning av företaget 
 • Teknisk förståelse/kunskaper 
 • Relationsskapande förmåga 
 • Säljförmåga 
 • Drivkraft 
 • Känna branschen

3) Bestämma sökmetod (unikt för varje uppdrag):

 • Branscher

Val av nätverk:

 • Egna 
 • Övriga

Media:

 • Bred annonsering 
 • Lokal annonsering

4) Kandidatsökning:

 • Telefon 
 • Mail 
 • Möten 
 • Nätverk 
 • Annonsering

5) Urval/presentation av kandidater:

 • Grovsållning och urval 
 • Kallande till intervju 
 • Produktivitetskontroll (tidigare resultat) 
 • Motivationscheck Djupintervju 
 • Testning 
 • Referenstagning 
 • Återkoppling och rådgivning till kandidaten 
 • Skriftlig och muntlig avrapportering till företaget 
 • Rekommendation

6) Uppföljning:

 • Tips för inskolning och försäljningsstrategi 
 • Garanti uppföljning inom 6 månader

7) Uppstart. Valfritt tillkommande steg:

 • Inskolning 
 • Coaching 
 • Säljledning 
 • Utbildning/träningKUNDUTLÅTANDEN


BOHLINS MASKINER
"Nyckelfaktorer varför vi kommer nyttja Teknisk Säljkraft igen: Den representant som man först träffar är delaktig och aktiv genom hela rekryteringsprocessen. Förstod och kunde se vårt behov samt även läsa mellan raderna där vi inte kunde uttrycka detta precist.

Utvärderingen som lämnades för kandidaten som sedermera anställdes har visat sig stämma mycket väl överens med vad Teknisk Säljkraft förutsåg, såväl styrkor som svagheter. Jag har bara bra saker att säga om Teknisk Säljkraft!"

Mikael Bohlin, VD och ägare

AB E Bohlins Maskiner


Stig Wahlströms Elektronik AB
"
Jag skulle beskriva Teknisk Säljkraft som 'jordnära' och enkla att ha att göra med, de förstår behoven. 

Vi fick ett bra urval av hög kvalité och processen gick fort! Personen som vi valde för tjänsten motsvarar och överträffar våra förväntningar.

Toppenkille du hittade, helnöjd!"

Gunnar Arvidsson, VD

Stig Wahlströms Elektronik AB